Sử dụng điện trong cao điểm nắng nóng, làm sao để an toàn?