Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải: EVN sẵn sàng đảm bảo điện phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026