EVNHCMC thực hiện nhiệm vụ kép trong điều kiện giãn cách xã hội