EVN tổ chức hội nghị trao đổi với chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp