EVN Phát động thi đua thi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I