Dùng máy giặt sai cách, đừng trách hóa đơn tiền điện tăng!