CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ được hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà