15.000 kỹ sư, công nhân dồn lực tập trung thi công đường dây 500 kV mạch 3 (Nguồn VTV1)