Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam động viên người lao động xây dựng đường dây 500kV mạch 3

Sáng 27/2 tại Hưng Yên, trước Lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiểm tra, thăm, tặng quà động viên công nhân trên công trường

Cập nhật ngày 01-03-2024

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) đón tiếp các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu tới dự Lễ phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương động viên người lao động tham gia dự án

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ động viên lưc lượng thi công trên công trường

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam động viên lực lượng thi công trên công trường

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) báo cáo đoàn công tác tiến độ triển khai dự án

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo EVN tăng quà lực lượng thi công trên công trường

EVNEIC