Thông tư quy định danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

17:00 | 24/08/2020 | 4.778 lượt xem

Ngày 20/8/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Chi tiết...