Ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa Trung tâm Thông tin Điện lực

09:22 | 27/09/2023 | 3.530 lượt xem

Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vừa có Quyết định số 257/QĐ-EVNEIC về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa Trung tâm Thông tin Điện lực.

Chi tiết...


Nghệ thuật nói “không” với sếp

10:12 | 17/03/2023 | 3.897 lượt xem

Nếu phải nhận yêu cầu không phù hợp với công việc từ cấp trên, làm sao để từ chối mà vẫn giữ được sự đồng thuận?

Chi tiết...