Khối tổng công ty điện lực tập trung phát triển các ứng dụng hiện trường trong công tác kinh doanh

16:39 | 17/09/2021 | 2.924 lượt xem

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, để hướng tới mục tiêu hết năm 2022, các công việc hiện trường trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng được thực hiện trên thiết bị di động và cập nhật trực tiếp từ hiện trường.

Chi tiết...