Những kết quả ấn tượng từ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng ngành Điện

16:21 | 10/10/2023 | 5.491 lượt xem

10 năm trước (năm 2013), lần đầu tiên EVN chọn chủ đề “Năm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng”. Thực tế trong thời gian qua, khoa học công nghệ đã được ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện giúp công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng ngành Điện có được những thay đổi về chất, nâng cao mức độ hài lòng của khách...

Chi tiết...