PC Thái Bình tiếp nhận giải quyết dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công

  • 12/03/2018

Ngày 12/3, Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) tổ chức Lễ khai trương tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Chi tiết...