Dùng tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo

08:00 | 01/02/2019 | 18.854 lượt xem

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025.

Chi tiết...