EVN đã thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả

10:48 | 03/11/2023 | 6.401 lượt xem

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội. Đây là hành động thiết...

Chi tiết...


Hành trình Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025: Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo và Trách nhiệm

09:32 | 11/07/2023 | 6.959 lượt xem

Đây là 5 giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVN đã được các thế hệ CBCNV trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, kế thừa và phát triển suốt gần 70 năm qua. Tiếp tục vun đắp những giá trị văn hóa đó với tinh thần kế thừa quá khứ, đổi mới hiện tại, kiến tạo tương lai.

Chi tiết...


Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí: “Trách nhiệm của doanh nhân là hiểu và tuân thủ pháp luật”

11:13 | 28/06/2023 | 3.793 lượt xem

Là một người học song song hai trường đại học cùng lúc, một là ngành tài chính - tín dụng tại Đại học Kinh tế TP.HCM và hai là ngành luật tại Đại học Luật TP.HCM, TS. Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí lại “bén duyên” và chọn phát triển với nghề luật. Ông mong muốn xây dựng...

Chi tiết...


Xây dựng tinh thần trách nhiệm ở tổ chức

16:20 | 05/05/2023 | 3.907 lượt xem

Nếu cảm thấy nhân viên và môi trường làm việc không ổn, hãy cân nhắc áp dụng ba biện pháp dưới đây.

Chi tiết...