Dịch vụ điện thời công nghệ số

15:43 | 09/10/2023 | 5.508 lượt xem

Trên không gian mạng, EVN đã mở những kênh nào để kết nối với khách hàng? Còn với tổng đài điện thoại truyền thống, EVN đã ứng dụng những công nghệ nào để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng sử dụng điện?

Chi tiết...