Tập đoàn Điện lực Việt Nam đổi mới sáng tạo, tối ưu chi phí

15:57 | 07/12/2020 | 1.256 lượt xem

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông qua Nghị quyết số 632/NQ-HĐTV, trong đó, xác định chuyển đổi số trong EVN là chủ đề năm 2021. Mục tiêu đặt ra là tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất, kinh...

Chi tiết...