Hạ thành công Roto tổ máy H5, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

09:46 | 21/04/2023 | 4.503 lượt xem

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN ((EVNPSC) vừa hạ thành công Roto tổ máy H5 đảm bảo an toàn, đạt các chỉ tiêu kỹ thuật và độ chính xác cao. Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong kế hoạch sửa chữa lớn tổ máy H5, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình năm 2023.

Chi tiết...