Tình hình cung cấp điện miền Bắc sẽ cơ bản đảm bảo từ ngày 23/6/2023

19:22 | 22/06/2023 | 12.070 lượt xem

Trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thuỷ điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các...

Chi tiết...