Công ty Nhiệt điện Mông Dương 'hóa giải' bài toán tiêu thụ tro xỉ

09:58 | 06/07/2021 | 6.207 lượt xem

Vì màu sắc xỉ khác biệt, tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã từng bị tồn dư, khó tiêu thụ. Còn giờ đây, 100% xỉ đáy và tro bay của công ty đã được giải quyết.

Chi tiết...