Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN

09:18 | 01/04/2023 | 6.479 lượt xem

Tại Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN.

Chi tiết...


Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt kết quả thực hành tiết kiệm tốt nhất cả nước năm 2020

21:47 | 27/05/2021 | 4.736 lượt xem

Đây là thông tin tại phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 27/5/2021.

Chi tiết...