Hành trình Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025: Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo và Trách nhiệm

09:32 | 11/07/2023 | 6.919 lượt xem

Đây là 5 giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVN đã được các thế hệ CBCNV trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng, kế thừa và phát triển suốt gần 70 năm qua. Tiếp tục vun đắp những giá trị văn hóa đó với tinh thần kế thừa quá khứ, đổi mới hiện tại, kiến tạo tương lai.

Chi tiết...


Đoàn Thanh niên EVN khẳng định vai trò tiên phong trong phong trào sáng tạo trẻ

14:57 | 14/12/2022 | 6.054 lượt xem

Trong năm 2022, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát huy tinh thần xung kích, tiên phong với nhiều hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, vì cộng đồng.

Chi tiết...