Cục Điều tiết Điện lực: Các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đang xấp xỉ mực nước dâng bình thường

09:52 | 13/12/2023 | 3.562 lượt xem

Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), các hồ thủy điện đa mục tiêu miền Bắc đã tích được lên xấp xỉ mực nước dâng bình thường và hiện đang vận hành linh hoạt theo lưu lượng nước về nhằm duy trì mực nước để đảm bảo cung cấp điện năm 2024.

Chi tiết...


Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đạt sản lượng phát 20 tỷ kWh

14:54 | 15/09/2023 | 4.502 lượt xem

Tính đến 17h30 ngày 14/9/2023, Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đã phát lên lưới điện quốc gia 20 tỷ kWh, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững an ninh năng lượng.

Chi tiết...


Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia được độc quyền nhà nước

21:26 | 14/08/2017 | 12.550 lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Chi tiết...