Phấn đấu phát điện thương mại Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào quý IV năm 2019

15:53 | 10/04/2019 | 18.875 lượt xem

Lễ ký kết Giao ước đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu phát điện thương mại dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào đầu quý IV năm 2019 đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 9/4, tại Trà Vinh.

Chi tiết...