Hà Nội phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 1 - 1,5% trong năm 2021

15:36 | 24/03/2021 | 2.403 lượt xem

Đây là một trong những mục tiêu chính được Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đưa ra tại Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/3/2021 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn Thành phố.

Chi tiết...