Chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

  • 27/05/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg (ngày 26/5/2020) về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Chi tiết...