Tập trung nâng cao năng lực truyền tải điện, đảm bảo vận hành mạch 500kV liên kết Trung - Bắc

18:45 | 22/02/2024 | 3.596 lượt xem

Đây là một trong những chỉ đạo của Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Huy Cường tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cung ứng điện mùa khô 2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), trực tiếp là công tác quản lý vận hành các...

Chi tiết...