Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn sẽ diễn ra vào tháng 11/2017

  • 25/04/2017

Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 1761/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 24/4/2017 về việc tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn.

Chi tiết...