Tổng công ty Phát điện 1 ban hành Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1

09:24 | 15/09/2023 | 3.745 lượt xem

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa ban hành Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1. Tài liệu văn hóa EVNGENCO1 được xây dựng trên nền tảng Văn hóa EVN và góp phần hiện thực hóa sứ mệnh tầm nhìn, hành trình văn hóa của Tổng công ty.

Chi tiết...


EVN ban hành Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin

14:35 | 15/09/2022 | 7.691 lượt xem

Tại Quyết định số 1290/QĐ-EVN ngày 5/9/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành tài liệu Bộ quy tắc cấu hình an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong EVN.

Chi tiết...