Tiền không là động lực cho sự gắn kết

15:14 | 27/03/2023 | 3.712 lượt xem

Rất nhiều sự nghiệp đầy triển vọng bị "trật đường ray" vì rơi vào "điểm mù”: không hiểu rõ ưu, nhược điểm và động lực của bản thân. Ở góc độ quản trị, người lãnh đạo không chỉ phải xác định động lực truyền cảm hứng cho bản thân mà còn phải giúp nhân viên điều đó, nếu không muốn con đường phát triển...

Chi tiết...