Số hóa dịch vụ khách hàng ngành Điện đang diễn ra như thế nào?

14:15 | 12/10/2021 | 1.115 lượt xem

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng ngày càng tốt hơn, các tổng công ty điện lực đã và đang làm gì trong quá trình chuyển đổi số? Cùng Tạp chí Điện lực lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo các tổng công ty.

Chi tiết...


Số hóa là nền tảng để EVN hiện đại hóa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

14:30 | 21/02/2020 | 7.197 lượt xem

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ là một trong những “đòn bẩy” quan trọng giúp EVN đạt được nhiều thành tựu trong đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng (DVKH). Trong giai đoạn tiếp theo, số hóa cũng sẽ tiếp tục là nền tảng...

Chi tiết...


Chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường

18:39 | 08/08/2019 | 7.282 lượt xem

Đây là chủ đề của Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2019 (ICT Summit 2019), do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam tổ chức, ngày 8/8, tại Hà Nội.

Chi tiết...