Sản phẩm 'Make by EVN' phòng, chống dịch COVID-19

16:53 | 21/07/2021 | 5.420 lượt xem

Robot phun khử khuẩn, máy đo thân nhiệt tự động có tính năng quét mã QR khai báo y tế, buồng khử khuẩn tự động,… là những sáng chế/giải pháp của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19. Những sản phẩm này cũng thể hiện sự chủ động ứng dụng khoa học...

Chi tiết...


Sản phẩm 'Make by EVN' phòng, chống dịch COVID-19

16:53 | 21/07/2021 | 5.420 lượt xem

Robot phun khử khuẩn, máy đo thân nhiệt tự động có tính năng quét mã QR khai báo y tế, buồng khử khuẩn tự động,… là những sáng chế/giải pháp của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19. Những sản phẩm này cũng thể hiện sự chủ động ứng dụng khoa học...

Chi tiết...