Tình hình hoạt động tháng 4 năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2017

15:25 | 09/05/2017 | 12.609 lượt xem

Trong tháng 4 và Quý I năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên cả nước, đặc biệt đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trong dịp lễ 30/4 - 01/5.

Chi tiết...