Cơn lốc quản trị - Ba trụ cột của văn hóa doanh nghiệp

15:42 | 18/09/2023 | 3.756 lượt xem

Là cuốn sách của Giáo sư Phan Văn Trường được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản mới đây.

Chi tiết...


Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

10:51 | 21/09/2017 | 9.040 lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu: đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò chủ đạo của Tập đoàn trong ngành năng...

Chi tiết...