Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

10:51 | 21/09/2017 | 7.860 lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu: đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò chủ đạo của Tập đoàn trong ngành năng...

Chi tiết...