EVN xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

16:09 | 16/10/2019 | 6.451 lượt xem

Chiều 16/10, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì buổi họp Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết...