Người đứng đầu đơn vị phải sâu sát, quyết liệt trong số hóa lĩnh vực quản trị

17:18 | 28/10/2021 | 9.617 lượt xem

Đó là chỉ đạo của ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổ trưởng Tổ công tác số 1 về Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị. Phiên họp thứ 6 năm 2021 của tổ công tác diễn ra chiều 28/10, qua hình thức trực tuyến.

Chi tiết...


EVN xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

16:09 | 16/10/2019 | 7.017 lượt xem

Chiều 16/10, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì buổi họp Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chi tiết...