Hệ thống CMIS - Đột phá trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN

16:33 | 09/10/2021 | 2.585 lượt xem

Hệ thống thông tin quản lý khách hàng dùng điện (CMIS) được EVN đưa vào sử dụng từ tháng 4/2004 và đến năm 2007, toàn bộ các đơn vị của EVN đã khai thác hệ thống này trong kinh doanh điện năng. Đến nay, CMIS đã và đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng, là hệ thống phần mềm đột phá trong công tác...

Chi tiết...