Phổ biến chỉ thị liên tịch về tổ chức quản lý và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong EVN

12:18 | 08/12/2022 | 3.923 lượt xem

Sáng 8/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị trực tuyến về phổ biến Chỉ thị Liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN hướng dẫn việc tổ chức quản lý và hoạt động của mạng lưới An toàn, vệ sinh viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên Hội đồng thành viên...

Chi tiết...