Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ 40 công trình lưới điện trong năm 2017

10:51 | 17/03/2017 | 7.407 lượt xem

Đây là một trong những nội dung chính về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển lưới điện thành phố Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội) trong năm 2017. Kế hoạch được ban hành ngày 10/3.

Chi tiết...