Nguồn năng lượng mới tiềm năng

16:26 | 20/03/2023 | 3.927 lượt xem

Hydro xanh, hay hydro sạch, được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng ít phát thải carbon trên thế giới.

Chi tiết...