Tổng công ty Phát điện 3 đạt nhiều kết quả ấn tượng năm 2023

18:40 | 08/01/2024 | 4.314 lượt xem

Kết quả sản xuất điện đạt 29,5 tỷ kWh, 12/13 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt và vượt kế hoạch… Đó là một số kết quả nổi bật từ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3). Hội nghị diễn ra chiều 8/11, tại TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết...


Tổng công ty Phát điện 1 hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 dù gặp nhiều yếu tố bất lợi

19:05 | 26/12/2023 | 3.567 lượt xem

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã diễn ra chiều 26/12 tại Hà Nội. Dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, song Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Chi tiết...


6 tháng đầu năm 2023, EVNNPC vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

16:09 | 26/07/2023 | 3.857 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chi tiết...


Lễ ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam

15:37 | 28/04/2023 | 10.983 lượt xem

Ngày 28/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Tình hình hoạt động tháng 7 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017

09:31 | 11/08/2017 | 9.566 lượt xem

Trong tháng 7 năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 7/2017 đạt 17,7 tỷ kWh (trung bình 569,6 triệu kWh/ngày), sản...

Chi tiết...