Công nghệ kiểm soát khí thải nhà máy nhiệt điện

  • 26/12/2016

Tập đoàn General Electric (GE) đã nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều giải pháp nâng cao hiệu suất phát điện, kiểm soát khí thải và bảo vệ môi trường sinh thái.

Chi tiết...