Có một nhà máy điện chỉ còn trong ký ức (kỳ cuối)

18:00 | 13/05/2021 | 2.886 lượt xem

Ký ức đau thương...

Chi tiết...


Có một nhà máy điện chỉ còn trong ký ức (kỳ 1)

15:33 | 13/05/2021 | 2.961 lượt xem

Năm 1956, nhờ sự giúp đỡ chí tình của Đảng và Nhà nước Liên Xô, hai Nhà máy điện Vinh và Lào Cai được xây dựng. Nhà máy điện Vinh hoàn thành và vận hành năm 1956, Nhà máy điện Lào Cai hoàn thành và vận hành năm 1959. Đây là hai nhà máy ví như hai anh em sinh đôi vì công suất 8MW với thiết kế, hình...

Chi tiết...