Khi nhiệt điện than vẫn là nguồn điện chưa thể thay thế…

09:27 | 24/03/2019 | 20.105 lượt xem

Thời gian qua và trong nhiều năm tới, nhiệt điện than vẫn được khẳng định là nguồn điện trụ cột trong hệ thống điện Việt Nam. Vì sao nguồn điện này lại chưa thể thay thế?

Chi tiết...