EVN ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới

19:41 | 16/03/2022 | 3.416 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thành viên; Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty liên kết triển khai Chương trình hành động 12-CTr/ĐU ngày 09/12/2021 của Đảng ủy EVN về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự...

Chi tiết...