Những câu nói hay về nghệ thuật lãnh đạo

16:49 | 11/05/2023 | 6.992 lượt xem

Nếu thành công của tổ chức phụ thuộc vào hiệu quả công việc của mỗi người, thì vai trò then chốt và quyết định trong việc khích lệ, thúc đẩy lẫn phát huy sự hiệu quả đó thuộc về nhà lãnh đạo. Hơn nữa, cần biết rằng lãnh đạo không phải khái niệm dành riêng cho người "sinh ra để làm lãnh đạo", mà các...

Chi tiết...


Nghệ thuật nói “không” với sếp

10:12 | 17/03/2023 | 3.961 lượt xem

Nếu phải nhận yêu cầu không phù hợp với công việc từ cấp trên, làm sao để từ chối mà vẫn giữ được sự đồng thuận?

Chi tiết...


Quy chế về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Bác Hồ

10:34 | 21/03/2022 | 4.743 lượt xem

Ngày 29/01/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Quy chế số 13-QC/BTGTW về giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết...