Không có chuyện Thủy điện Đại Ninh xả lũ ngập đầu dân

08:58 | 13/10/2016 | 9.081 lượt xem

"Nếu có xả lũ trong trường hợp hồ chứa quá nhiều nước thì sẽ xả qua bên Lâm Đồng và không ảnh hưởng gì đến Bình Thuận"

Chi tiết...