Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

14:00 | 20/12/2020 | 4.639 lượt xem

Là một trong những ngành công nghiệp hiện đại xuất hiện sớm nhất tại Việt Nam, được phát triển mạnh sau khi đất nước giành độc lập, đến nay điện lực đã trở thành ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chi tiết...