Vật chất siêu dẫn mới hứa hẹn thay đổi thế giới

16:22 | 13/03/2023 | 3.880 lượt xem

Bước đột phá về một chất siêu dẫn mới có thể biến đổi cách ngành công nghệ sử dụng năng lượng điện và cải thiện phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Chi tiết...