EVNHCMC: Công khai, minh bạch trong kinh doanh

  • 14/02/2017

Với phương châm để người dân dễ tiếp cận, tham gia và giám sát các dịch vụ, cung cấp điện trên địa bàn, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang tích cực đẩy mạnh và đa dạng các kênh giao dịch, dịch vụ trực tuyến; đưa việc kinh doanh điện của tổng công ty ngày càng công khai, minh bạch.

Chi tiết...